ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött a Walking Dog Detective weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltető Oláh Gábor e.v. (2310 Szigetszentmiklós Teleki köz 14/B továbbiakban: Szolgáltató), és a weboldalon megvásárolt Walking Dog Detective rekreációs szolgáltatás (továbbiakban: WDD) igénybevevője (a továbbiakban: Felhasználó) között.

A WDD weboldala a www.walkingdog.hu webcímen érhető el.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@walkingdog.hu

A WDD szolgáltatás a sikeres regisztráció és a fizetés teljesülése esetén vehető igénybe.

1.  REGISZTRÁCIÓ

(1)   A WDD-ben való részvételhez a Felhasználónak kötelező regisztrálnia magát a Weboldalon keresztül.

(2)  A regisztrációs űrlap kitöltése az alábbi adatokkal:

név

email cím

telefonszám

csapat fantázianév

2.  FIZETÉS

(1)  Sikeres regisztrálás után a Felhasználónak lehetősége van a fizetésre. A Weboldalon keresztül az alábbi fizetési módokra van lehetőség:

a, banki átutalás: A Weboldalon a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra.

b, bankkártyás fizetés: ezt az opciót használva a Weboldal automatikusan átirányítja az OTP SimplePay fizetési felületére.

(2)  A befizetés teljesülése után, legkésőbb 1 munkanapon belül a Szolgáltató elektronikus számlát küld a regisztrációkor megadott e- mail címre.

(3)  A fizetés során elfogadásra kerülnek a Weboldal és a WDD használatára vonatkozó, jelen szerződésben szabályozott Általános Szerződési Feltételek.

(4)  A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(5)  A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató.

3.  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

(1) A WDD-ben mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt. (2)12. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt.

(2) A WWD időtartama a Felhasználó által választott tempótól és feladatmegoldó képességétől függően 1,5 2 óráig terjedhet.

(3) A Felhasználónak a játék teljes időtartama alatt rendelkeznie kell internet csatlakozásra alkalmas üzemben lévő okostelefonnal. A játék ideje alatt a feladatokat, utasításokat a Felhasználó egy a játékra létrehozott internetes applikáción keresztük kapja. A garantált maximális adatforgalom 150 kbyte.

4.  TELEFONÁLÁS

A játék során egy alkalommal a Felhasználónak egy normál díjas telefonszámot kell hívnia. A telefonálás ideje 30 másodperc.

5.  FELELŐSSÉG

(1)  A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a WDD-n való részvételből eredő, vagy azzal kapcsolatosan keletkező személyi, vagyoni és nem vagyoni károkért.

(2)  A résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy kizárólag saját felelősségen vesznek és vehetnek részt az WDD-n, és semmiféle követelésük nem származik abból, ha bármilyen okból, ideértve a Szolgáltatónak felróható okból nem tudják a WDD-t a meghirdetetett módon igénybe venni.

(3)  A Szervező továbbá kizárja mindennemű felelősségét harmadik személyek által nyújtott szolgáltatásokért.

6.  ELÁLLÁS

(1)  A már regisztrált, kifizetett, de nem fel nem használt szolgáltatást a Felhasználó az info@walkingdog.hu email címre küldött üzenetben a vásárlástól számított 14 naptári napon belül mondhatja le.

(2)  Ebben az esetben a Szolgáltató a szolgáltatás teljes összegét visszautalja a Felhasználó által megadott bankszá